Ekologická likvidace autovraků - zákonný způsob jak se zbavit svého dosloužilého vozu, snadno a jednoduše.

Ekologická likvidace autovraků


Ekologické likvidace vozidel Zdarma

Pohodlný způsob, jak se zbavit již nepotřebného vozidla nebo autovraku, které vám dlouho spolehlivě sloužilo.

Zákonná povinnost:Novelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla. Doklad, který po provedení ekologické likvidace obdržíte, posléze slouží jako potřebný podklad pro odhlášení z registru vozidel na příslušném úřadě.


Vyřešíme pohodlně a rychle za Vás

 • 1. Odvezeme Váš vrak odtahovým vozidlem v čase který Vám bude vyhovovat.
 • 2. Pracujeme 24 hodin denně, brzy ráno, pozdě večer, víkendy i svátky. Není nutné brát si volno.
 • 3. Protokol o ekologické likvidaci Vám jako jediní v ČR předáme ihned na místě po odevzdání vraku odtahové službě. Nemusíte tak na nic čekat a můžete své vozidlo ihned odhlásit na dopravním inspektorátu
 • 4. Postupujeme podle nařízení krajských úřadů a podle posledních zákonných novelizací. Obdržíte pouze nejnovější platné a schválené protokoly. S námi máte plnou záruku bezproblémového odhlášení na úřadech.
 • 5. Dokumenty po dohodě zasíláme i kurýrem, nebo expresní službou České pošty.
 • 6. Žádné platby předem.Cena za všechny výše uvedené služby:Poplatek obsahuje odtah vraku 24 hodin denně, osobní doručení dokumentů a zajištění ekologické likvidace.Co vše budete k ekologické likvidaci vozidla potřebovat?

Doložit vlastnictví vozidla Postačí Velký Technický Průkaz motorového vozidla a prokázat se potřebným dokladem, že jste skutečně majitelem - Občanský průkaz, Řidičské oprávnění nebo Pas.Vozidlo

Na vozidle musí být čitelné výrobní číslo (VIN). Pokud jsou na vozidle Státní poznávací značky, nebo Registrační značky tak musí být před likvidací sejmuty. Popřípadě je zašleme spolu s protokolem o ekologické likvidaci. Nejsou-li, nahlásíte jejich ztrátu či zcizení až při odhlášeníStav vozidla

Vozidlo může být v jakémkoliv stavu poškození, musí však obsahovat veškeré hlavní kovové části představující hlavní část karoserie, motor, převodovku, nápravy apod. Chybí-li něco z jmenovaných částí, je nutné připočíst přirážku

Ceník


 • Naše firma od roku 2008 ekologicky likviduje jakákoliv vozidla
 • Na ploše 300m2 využíváme nejmodernější vybavení a zajištění proti úniku nebezpečných látek
 • Likvidační protokol pro dopravní inspektorát vystavujeme obratem
 • S vystaveným protokolem stačí už jen navštívit příslušný magistrát ve Vašem okrese, vyplnit žádost a vozidlo bezplatně odhlásit z evidence
 • Spolupracujeme pouze s věrohodnými odběrateli v oblasti zpracování odpadů
 • Disponujeme všemi potřebnými povoleními a certifikátem k provozování ekologické likvidace vozidel
 • Zaručujeme Vám, že všechny části Vašeho vozidla budou zlikvidovány vymezeným způsobem
 • !!! U přejímaného vozidla musí souhlasit VIN karosérie a SPZ s technickým průkazem vozu. Protokol vystavíme obratem Doklad o ekologické likvidaci vozidla. Doklad o ekologické likvidaci vozidla je potvrzení o převzetí autovraku. Je součástí nutných podkladů k trvalému vyřazení z registru vozidel. Likvidační protokol pro dopravní inspektorát vystavujeme obratem.

Postup řešení ekologické likvidace

Ekologická likvidace autovraků


Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (týká se to obecně všech autovraků ze všech vozidel, nejen z vozidel vybraných).

Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu autovraků při přejímce autovraku postupuje v souladu s provozním řádem tohoto zařízení a dále: • Zkontroluje, zda autovrak neobsahuje další odpady, které nejsou součástí vozidla • Předá předávající osobě technický průkaz vozidla (TP písemné potvrzení o převzetí autovraku Při jednání je nezbytné předložit občanský průkaz

Autovrakoviště

Licenci na ekologické zpracování autovraků musí mít všech 490 vrakovišť, která v Česku působí. Ale jen každé třiadvacáté v ČR to veřejně inzeruje. Proč? Jednoduše řečeno, systém ekologické likvidace aut natrvalo vyřazených z provozu si už na sebe nevydělá a vrakoviště tak o další auta nemají zájem

Ekologická likvidace vozidel.Poskytujeme komplexní služby v oblasti ekologické likvidace vozidel. Zbavíme vás starostí s vaším nepojízdným vozem! Vy můžete zůstat doma. My za vámi přijedeme a vozidlo, kterého se potřebujete zbavit, sami odvezeme. Následně proběhne ekologická likvidace v našich prostorách, které jsou k tomu určeny. U nás je možná ekologická likvidace jak osobních, tak i užitkových a nákladních vozidel. Nezáleží na stavu vozidla. Ekologicky zlikvidujeme havarovaná, zkorodovaná i jinak poškozená vozidla. Váš vůz odvezeme, bezplatně ekologicky zlikvidujeme a vystavíme vám protokol o ekologické likvidaci, který je potřebný pro vyřazení vozu z evidence motorových vozidel.

Likvidujeme autovraky , osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy, v jakémkoliv stavu a jakkoliv staré , nechcete platit ekologickou daň pro rok 2011 nebo ekopolatek ? volejte ekologickou likvidaci vozidel.

Ekologickou likvidací autovraků se zabýváme již několik let. Hlavně díky našemu dobrému technickému zázemí jsme v tomto oboru schopni nabídnout rychlé a výhodné služby. ODTAŽENÍ AUTOVRAKŮ ZDARMAAutovrak je možné osobně předat v naší provozovně ve Zdicích, nebo si objednat naši odtahovou službu. Odtažení vozidel v oblastech Praha, Beroun, Hořovice, Rokycany, Rakovník, Kladno, Příbram, Dobříš, Sedlčany a Benenšov je zdarma.VÝKUP NÁKLADNÍCH VOZIDELVe spolupráci s naším kovošrotem nákladní vozy po srážce odpadů vykupujeme podle aktuálního ceníku.

Každé vozidlo se stane jednou vrakem, některé dříve, některé později.V České republice se každý rok vyřadí z provozu zhruba 170 tisíc vozidel, jejich průměrné stáří je 17 let. Podle některých odhadů se ekologicky zlikviduje pouze 15 procent vyřazených vozidel.Zákon řadí autovraků mezi nebezpečné odpady poškozujících životní prostředí. Je to hromada kovu, plastu, gumy, škodlivých provozních kapalin, skla atd..Zpracování starých vozidel je v současnosti důležitým faktorem ochrany životního prostředí. V současné době dochází k výrazné obnově motorových vozidel ze strany uživatelů a proto bylo nezbytné i v návaznosti na vstup České republiky do EU legislativním způsobem zajis tit jejich ekologické zneškodnění.Pokud jste držitelem starého vozu a chcete vozidlo vyřadit z evidence Dopravní policie, nebo vlastníte již vyřazené vozidlo a potřebujete vozidlo dopravit do zpracovatelského zařízení, stačí když se obrátíte na naši společnost.Pamatujte, že bez potvrzení o ekologické likvidaci vám nebude automobil odhlášen z evidence a vy budete povini stále platit povinné ručení!Zavolejte nám, ušetříme Vám čas i peníze.Váš problém s autovrakem vyřešíme rychlým a elegantním způsobemVaše staré vozidlo probereme na zpracování přímo od Vás, pokud nám předložíte:originál velkého technického průkazu vozidla, které chcete předat k likvidacimajitel předloží občanský průkaz, v případě, že vozidlo neodevzdává jeho majitel, třeba předložit písemné splnomocnění majitele.pokud je držitelem vozidla právnická osoba, odevzdat vozidlo může jednatel (majitel firmy), nebo osoba splnomocněná jednatelem na předání vozu - splnomocnění s podpisem jednatele a razítko firmy

Alternativní obsah, třeba obrázek.

Nejčastější dotazy

 • Musím skutečně nechat ekologicky zlikvidovat vozidlo, nejde odhlásit jinou cestou?
 • Bohužel podle platných zákonů je jedinou cestou jak odhlásit vozidlo z registru, a tedy se vyhnout poplatkům, jeho ekologická likvidace.
 • Můžu si auto ekologicky zlikvidovat sám?
 • Ekologické likvidace vozidel může provádět pouze akreditovaný subjekt s patřičným povolením, který o likvidaci vydá protokol. Majitel si tedy nemůže auto sám ekologicky zlikvidovat.
 • Co je to ten „protokol o ekologické likvidaci“?
 • Je to důležitý a potřebný dokument, který obsahuje informace o ekologickém zlikvidování vozidla a slouží jako nezbytný dokument pro odhlášení auta z evidence. Protokol musí být vydán pouze certifikovanou společností a každý z protokolů je označen unikátním elektronicky vygenerovaným číslem. Pravost protokolu je ověřována v momentě odhlašování na dopravním inspektorátu. My vám tento protokol předáme s jistotou, že likvidace je platná a byla provedena podle posledních platných zákonů a nařízení.
 • Jak hodně kompletní musí být vrak, aby byla likvidace bez poplatku?
 • Vrak musí obsahovat hlavní části jako je hlavní část karoserie, motor, převodovka, nápravy, popřípadě nosný rám. Některé příslušenství motoru (rozdělovač, startér, alternátor atd.), nebo interiér nemusí vrak obsahovat. Vozidlo může být i plně shořelé.
 • Může být dán vrak k likvidace včetně provozních náplní?
 • Ano, vrak vozu může obsahovat veškeré provozní náplně, včetně autobaterie, paliva, brzdové kapaliny, oleje, nemrznoucí kapaliny a jiných.
 • Pokud jsou ztraceny k autu dokumenty, nebo registrační značky (SPZ)?
 • V případě ztráty technického průkazu je nutné si nechat vystavit na příslušném úřadě jeho duplikát. V případě ztráty registračních značek (SPZ) je nutné tento fakt nahlásit až po likvidaci v průběhu odhlašování vozidla na úřadě.
 • Musím být přítomen u likvidace vozidla?
 • Ne, vůbec to není nutné. Stačí předat vozidlo řidiči odtahového vozidla spolu s plnou mocí. Plná moc je k dispozici u řidiče odtahového vozidla.
 • Zařizuju ekologickou likvidaci v zastoupení jiné osoby, nebo po zesnulém majiteli. Mohu?
 • Pochopitelně ano, můžete, je to standardní případ. Je však nutné opatřit si plnou moc/čestné prohlášení majitele (nemusí být ověřené) s jeho podpisem a kopíí dokladu totožnosti. V případě, že původní majitel již nežije, je nutné předložit dokumenty opravňující vás k nakládání této pozůstalosti.
 • Vozidlo jsem předal k likvidaci, ale potřeboval bych si z něho odmontovat některé náhradní díly, je to ještě možné?
 • Není, jakmile byl vůz předán k ekologické likvidaci, jsou na vozidle okamžitě zahájeny úkony k jeho rozebrání a sešrotování a není tedy možné později z auta cokoliv vyjmout.
 • Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebojte se na nás obrátit, rádi Vám zodpovíme Vaše otázky.